Etichete

, , , , , , ,

Punctul nu e niciodată punct. Pentru că mai întotdeauna şi cu prea mare uşurinţă se poate transforma în punct şi virgulă, în două puncte sau în puncte de suspensie. La nivel existenţial, atunci cînd ne spunem că am pus punct prea uşor, ne răzgîndim în privinţa legitimităţii punctului. Pentru că nu sîntem în stare niciodată să ajungem la o limită, să ne oprim la o limită. Noi, acei ce ne-am născut damnaţi să înţelegem totul şi înţelegînd să iertăm, iertînd să continuăm, continuînd să aşteptăm, aşteptînd să adăugăm, adăugînd să creăm. Noi înşiruiri, noi iluzii, noi enumerări de fraze în existenţa noastră, care să se suprapună, să se încalece, să se succeadă fără o oprire clară şi-o luare de la capăt. De cele mai multe ori anticalofil şi ilizibil. Transgresăm perpetuu intransgresabilul, prelungindu-ne şi ostoindu-ne vieţile într-o hidoasă frază fără punct.

Oamenii care nu sînt în stare să pună punct sînt cei care or să ajungă să nu se mai poată citi. Pentru că şi-au permis şi şi-au îngăduit orice eşec, pentru că şi-au deplasat abuziv, pînă la relativizare, limitele individuale ale moralei, pentru că ei nu se sfîrşesc niciodată şi astfel se obosesc pe ei, de ei înşişi. Cine să-l citească pe unul care nu-şi îndură nici el delirul? Care nu e în stare să se exprime şi să vieţuiască în propoziţii simple? Acel care pune virgulă între subiect şi predicat, pentru a-i lăsa subiectului pauză de respiraţie în aşteptarea predicatului care să-l motiveze să existe? Care aleargă sincopat ori se opreşte mereu după fiecare pas să pună punct şi virgulă între gînduri? Care începe ceva de fiecare dată cu mare greutate şi doar după ce va fi pus două puncte? Care atunci cînd e sătul de el însuşi şi de lume îşi amînă la nesfîrşit verdictul morţii după trei puncte?

Omul fără punct e fiinţa nimănui. Cel pe care nimeni nu se va opri să-l parcurgă, să-l înţeleagă, să-l cunoască. Singur în curgerea lui, va trece peste toate, împiedicîndu-se şi ridicîndu-se, fără a se alege cu nimic. Nimeni nu-i va opri fraza cu-o linie de dialog, să-l ajute să-şi ia viaţa de la capăt.